వెస్టర్న్ KP కలిపి చెప్తున్నారు అసలు జ్యోతిష శాస్త్రంలో ఎలా చెప్పమని అని ఉందా?

Ayya meeru yentha sepu western kp evvi mix chesi chepthanu ani antunnaru asalu jyothisha sastram lo ela cheppamani ani undha .oka grahaniki yenni rakaluga thathvalu untai meeru vedic astro prakaranga cheppandi.anthey kaani evvani mix chesi chepthanu antey sastram virudhanga chepputhunnaru sodhi yekkuvaga unnadi

https://www.youtube.com/watch?v=k6dXvTQAoGc https://www.youtube.com/watch?v=k6dXvTQAoGc https://www.youtube.com/watch?v=k6dXvTQAoGc

Subscribe
Notify of
6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA

ఎక్కడ ఇలా interpret చేయకూడదు అని రాసి ఉంది ?

ఇది విరుద్ధం అని చెప్పే ముందు , ఇది విరుద్ధం అని యెక్కడ రాసి ఉందో చెప్పండి

TeamRVA

ఎక్కడ ఇలా interpret చేయకూడదు అని రాసి ఉంది ?

ఇది విరుద్ధం అని చెప్పే ముందు , ఇది విరుద్ధం అని యెక్కడ రాసి ఉందో చెప్పండి

Vinod

> “163” “YTuser” id=”546″ number=”1″ “YTuser @YTuser#546 evvi mix chesi chepthanu ani antunnaru

Thanks for your question, FYI, we are not mixing the different astrological system rules. We are only comparing the period as per individual system. Don ’ ‘ t misunderstand or don ’ ‘ t mislead it.

Vinod

> “163” “YTuser” id=”546″ number=”1″ “YTuser @YTuser#546 evvi mix chesi chepthanu ani antunnaru

Thanks for your question, FYI, we are not mixing the different astrological system rules. We are only comparing the period as per individual system. Don ’ ‘ t misunderstand or don ’ ‘ t mislead it.

Vinod

1,7 , 7,24

Vinod

1,7 , 7,24

Related Discussions