వెస్టర్న్ KP కలిపి చెప్తున్నారు అసలు జ్యోతిష శాస్త్రంలో ఎలా చెప్పమని అని ఉందా?

Ayya meeru yentha sepu western kp evvi mix chesi chepthanu ani antunnaru asalu jyothisha sastram lo ela cheppamani ani undha .oka grahaniki yenni rakaluga thathvalu untai meeru vedic astro prakaranga cheppandi.anthey kaani evvani mix chesi chepthanu antey sastram virudhanga chepputhunnaru sodhi yekkuvaga unnadi

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
06-05-2020 11:11 am

ఎక్కడ ఇలా interpret చేయకూడదు అని రాసి ఉంది ?

ఇది విరుద్ధం అని చెప్పే ముందు , ఇది విరుద్ధం అని యెక్కడ రాసి ఉందో చెప్పండి

Vinod
Vinod
06-05-2020 8:48 pm

evvi mix chesi chepthanu ani antunnaru

Thanks for your question, FYI, we are not mixing the different astrological system rules. We are only comparing the period as per individual system. Don’t misunderstand or don’t mislead it.

Related Discussions