కర్కాటక లగ్నానికి కుజుడు వక్రి

Karkataka lagnam, panchama, dasamadhipathi ayina kujudu janma jathakam lo lagna bhavamlone simhamlo direct ga unnadu, but 28 years ki retrograde ayyadu, eppudu Panchamam suffering untada, r 10th house suffering untunda. ye bhavam debbathitadi. Magha nakshatra lo unnadu, ketuvu 10th lo bharani lo unnadu.

Multiple charts practice cheyadam valla doubt vostunnayi, plz Mee time ni batti clarify cheyandi sir. Thank you.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
24-06-2022 7:04 am

2,3,26 , 2,7,26

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
24-06-2022 7:06 am

“Planet retrograde in progression”,”u0c15u0c30u0c4du0c15u0c3eu0c1fu0c15 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c15u0c41u0c1cu0c41u0c21u0c41 u0c35u0c15u0c4du0c30u0c3f”

Vinod
Vinod
26-06-2022 11:19 am

మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను.

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 11:32 am

2,7,26 , 2,7,15,26

Related Discussions