పుట్టిన తేదీ ప్రకారం మూల నక్షత్రం చూడాలా లేదా అభిజిత్ నక్షత్రం చూసుకోవాల?

Namaskram guruvu Garu,

Na Babu midnight 12:20 ki born ayyadu.meeru Abhijit nakastram kurinchi chepparu .so memu actual date prakaram moola nakshtram chudala Leda Abhijit nakshatram chusukovala . Me replay Kisam wait chestunnam Swamy.

Thank you,

Nagalalitha.

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
08-06-2022 10:03 pm

2 , 1,7

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
08-06-2022 10:16 pm

“1837” “NagaLalithaR” id=”66609″ number=”1 @”NagaLalithaR”#p66609 మీరు

RVA Software

RVA Software

RVA Software

ఉపయోగించి ఏ నక్షత్రం అనేది తెలుసుకోండి. అక్కడ మీ పుట్టిన వివరాలు enter చేస్తే మీ నక్షత్రం ఏంటో మీకు సరిగ్గా చూపిస్తుంది.

ఎప్పుడైనా పుట్టిన వివరాల ప్రకారం చూసుకోండి.

RVA Software

https://www.rahasyavedicastrology.com/rva-software/

0
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
09-06-2022 1:26 pm

1,7 , 1,7,15

Related Discussions