వివాహ పొంతన లో సప్తమ భావానికి శుక్రుడు కలిస్తే ఏమవుతుంది?

Bride 7th bavam meeda groom7th lord venus undi bride makara lagnm . Groom vruchika lagnm .Groom 7th lord venus 9th placelo 8th bavam lo undi. Groom yokka pressure bride meeda untunda ?

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 4:16 am

3 , 3,7

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 4:20 am

“Marriage compatibility ? “,”u0c35u0c3fu0c35u0c3eu0c39 u0c2au0c4au0c02u0c24u0c28 u0c32u0c4b u0c38u0c2au0c4du0c24u0c2e u0c2du0c3eu0c35u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c36u0c41u0c15u0c4du0c30u0c41u0c21u0c41 u0c15u0c32u0c3fu0c38u0c4du0c24u0c47 u0c0fu0c2eu0c35u0c41u0c24u0c41u0c02u0c26u0c3f?”

Vinod
Vinod
26-06-2022 4:22 am

“1845” “RiloSt” id=”68445″ number=”1 @”RiloSt”#p68445 శుక్రుడు సహజ శుభ గ్రహం అవ్వడం వల్ల ఎవరిది ఏ లగ్నమైన, సప్తమానికి లేక ఏ భావానికి కలిసిన దానివల్ల సమస్య ఏమీ ఉండదు. మేము వివాహ పొంతన మీద దాదాపు 20 videos చేశాం దయచేసి ఒకసారి చూడండి.

I6naCaCwbHc” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

https://www.youtube.com/watch?v=I6naCaCwbHc&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&index=163

Related Discussions