రెండు నెలల్లో miscarriage జరిగినప్పుడు ఎలా పరిగణించాలి?

Hello sir , 3 mnths before period lo abortion aina kuda danni consider cheyala sir.

Nxt santanam kosam 9 th bhavanne chudalaa?? For 2 nd child

11 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
28-06-2022 5:44 am

“1868” “SnehaB” id=”71579″ number=”4 @”SnehaB”#p71579 మీరు రెండు వేరు వేరు ప్రశ్నలు అడిగారు అది నాకు సరిగ్గా అర్థం కాలేదు అంతకు ముందు ఇచ్చిన సమాధానం పెట్టండి. ఈ ప్రశ్నకు మళ్లీ సమాధానం చెప్తాను.

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
28-06-2022 1:58 pm

మేము మళ్లీ ఈ discussion చదువుతాము ఒక రెండు రోజులు వేచి ఉండండి

Vinod
Vinod
17-07-2022 9:39 pm

“1868” “SnehaB” id=”71596″ number=”1 @”SnehaB”#p71596 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

–6rSN0F7ng

https://www.youtube.com/watch?v=–6rSN0F7ng

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
18-07-2022 7:01 am

1,7 , 1,7,15

Related Discussions