కాలసర్ప దోషం ఏమైనా ఉంటుందా?

Sir,
Anni grahaalu except guru … …rahu, ketu madyalo anti-cclockwise vunnai..
Guru, rahu oke bhavam lo vunnai. Guru vakrikarinchundi … …… …… …… …
Sir, kalasarpa dhosham effect emina vuntunda????

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
29-03-2021 12:19 pm

“Kala sarpa dhosham”,”u0c15u0c3eu0c32u0c38u0c30u0c4du0c2a u0c26u0c4bu0c37u0c02 u0c0fu0c2eu0c48u0c28u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3e?”

Vinod
Vinod
29-03-2021 12:20 pm

కాలసర్ప దోషం Tool వాడి తెలుసుకోండి

Kalasarpa Dosha Finder

https://www.rahasyavedicastrology.com/kalasarpa-dosha-finder/

Related Discussions