మిధున లగ్నానికి మూడింట రాహువు అష్టమంలో అమావాస్య చంద్రుడు

Sir Meru amavasya moon ayte rahu sariga yoginchadu anaru kda nadi gemini lagna rahu in 3rd Leo house lo unadu , Amavasya moon 8th lo unadu Capricorn lo naku rahu dasha bane jarughuthundhi

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
29-03-2021 12:30 pm

2,3,4,44 , 2,7,18

Vinod
Vinod
29-03-2021 12:31 pm

నేను ఆ విషయాన్ని ఎక్కడైతే చెప్పానో ఆ యొక్క Video Link ఇక్కడ పొందు పరచండి మనం దాని గురించి మాట్లాడదాం … … . కచ్చితంగా మాట్లాడదాం

Related Discussions