తెంగ్లీష్ వినలేక కట్టివేశాను

తెంగ్లీష్ వినలేక కట్టివేశాను

 

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
11-04-2021 1:47 am

“989” “YouTubeUser” id=”3379″ number=”1″ “YouTubeUser @YouTubeUser#3379 ధన్యవాదాలు అండి లేకపోతే మీరు ఇంకా ఇబ్బంది పడే వాళ్లు, తర్వాతి కాలంలో చేసిన వీడియోలలో తెలుగు మాత్రమే వాడడానికి ప్రయత్నించాము కానీ అది కూడా పూర్తిస్థాయిలో సాధించలేకపోయాము.

ఈ మెసేజ్ లో కూడా ఏదన్నా ఒత్తులు పొల్లులు తప్పులు ఉంటే క్షమించండి Google voice telugu keyboard కి మేము రుణపడి ఉంటాము 🙏

Vinod
Vinod
11-04-2021 4:24 am

మీరు మాకు ఒక వరంలా దొరికారు, మీకు తర్జుమా చేయడానికి సమయం కనుక ఉంటే వీడియోలు అన్నీ మేము తెలుగులోకి సబ్ టైటిల్స్ జతపరచాలని అనుకుంటున్నాం మీరు రాసి పంపిస్తే మేము వాటిని Transcripts లో కలుపుతాము

మీకు ఆసక్తి ఉంటే మా website forum గుంపులో చేరండి https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/989/ https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/989/

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
19-05-2022 11:25 am

7,12 , 7,24

Related Discussions