బలమైన గ్రహాలు స్వక్షేత్రం లో ఉంటే మిగతా గ్రహాలు యోగించ పోయినా బాగుంటుందా?

konni balamaina grahalu swakshetram lo vunte like guru, ravi, chandra migatha grahalu yoginchaka poyina life baguntunda … … ..guruvu garu kindly explain – hemanth

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
07-06-2020 8:17 am

Kuja, Shani are important planets in horoscope. Yoginchadam depends on time planets placement chala untai. Me yoginchav anna grahalu kuda time batti yogistai.

Related Discussions