రాహు కేతు conjunction ని ఎలా అర్ధం చేసుకోవాలి వర్గచక్రాలులో?

Sir rahu ketu conjunction ni Ela ardam cheskovali vargachakralulo … …… … ????

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
23-06-2020 1:43 pm

Read it just like D1

Related Discussions