రాహువు పొజిషినల్ స్టేటస్ లో వుంటే ఎలావుంటుందో చెప్పలేదు?

8hs6FI5D4NQ https://www.youtube.com/watch?v=8hs6FI5D4NQ&lc=UgyR9eO_cweuuU5MM0R4AaABAg https://www.youtube.com/watch?v=8hs6FI5D4NQ&lc=UgyR9eO_cweuuU5MM0R4AaABAg
Another nice Video! అన్ని బేసిక్స్ కవర్ చాలా బాగా చేసారు. రాహువు పొజిషినల్ స్టేటస్ లో వుంటే ఎలావుంటుందో చెప్పలేదు? శతభిషం స్వనక్షత్రం.. తను ఎప్పుడూ వక్రించేవుంటాడు కదా, ఆ భావం ఉదాహరణకి భాగ్యం ఎలా ఉండొచ్చు? ఒక ఫలితం పితృ భావం పోయి వేరేది పూర్వపుణ్య ఫలం బావుంటుందా లేక మొత్తం ఫలితం పోతుందా?

Subscribe
Notify of
6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 8:19 am

పాత వీడియోలు రిఫర్ చేస్తుంటే దీనికి సమాధానం మీ ‘ ‘ స్వనక్షత్ర స్థితి ’ ‘ వీడియో లో చాలా వరకూ దొరికింది. థాంక్యూ!

RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 8:19 am

పాత వీడియోలు రిఫర్ చేస్తుంటే దీనికి సమాధానం మీ ‘ ‘ స్వనక్షత్ర స్థితి ’ ‘ వీడియో లో చాలా వరకూ దొరికింది. థాంక్యూ!

Vinod
Vinod
02-04-2020 8:20 am

please follow this playlist to watch in sequence 4v0GGUghwyE” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe https://www.youtube.com/watch?v=4v0GGUghwyE&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe https://www.youtube.com/watch?v=4v0GGUghwyE&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe 👍

Vinod
Vinod
02-04-2020 8:20 am

please follow this playlist to watch in sequence 4v0GGUghwyE” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe https://www.youtube.com/watch?v=4v0GGUghwyE&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe https://www.youtube.com/watch?v=4v0GGUghwyE&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe 👍

RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 8:21 am

Thank you!!

RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 8:21 am

Thank you!!

Related Discussions