అస్తంగతం అయిన గ్రహము యొక్క మహాదశ ఎలా ఉంటుంది?

Namaskaram gurugaru me videos valla nenu chala nerchukunnanu andi but chinna doubt undipoyindi good progression’s lo cumbust ayna grahala dhasha vaste yanta shatam results estayo chaptara andi 🙏🙏🙏chaptaru ani ashistunna andi

TQ

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
23-05-2022 2:27 pm

{“targetDiscussionId”:115,”targetDiscussionTitle”:”when can we expect videos about Birth Time Rectification?”,”count”:1,”number”:51,”originalPostId”:61922}

Related Discussions