కర్కాటక లగ్నానికి శని శుక్రుల కలయిక దశమంలో

Karkataka lagnam moon in 7th house positional status saturn,venus in 10th house,venus positional status aithe ela untundi sir?

13 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
08-03-2022 12:27 pm

{“count”:1,”titles”: “Saturn venus conjunction” }

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
09-03-2022 8:02 am

“1709” “Nikitha1″ id=”48479” number=”5 @”Nikitha1″#p48479

> “494” “TeamRVA” id=”1529″ number=”1 @”TeamRVA”#p1529 Can I expect instant replies to my astrology learning doubts?

> We usually receive 3500 to 4000 questions/comments monthly, some times it will take 4 – 8 weeks to reply. once you start any discussion do wait, your patience is greatly appreciated!

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
15-07-2022 4:23 pm

“Saturn venus conjunction “,”u0c15u0c30u0c4du0c15u0c3eu0c1fu0c15 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c36u0c28u0c3f u0c36u0c41u0c15u0c4du0c30u0c41u0c32 u0c15u0c32u0c2fu0c3fu0c15 u0c26u0c36u0c2eu0c02u0c32u0c4b”

Vinod
Vinod
17-07-2022 1:57 am

మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

0n78pNKWSrA

https://www.youtube.com/watch?v=0n78pNKWSrA

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
18-07-2022 4:42 am

“1709” “Nikitha1″ id=”76904” number=”12 @”Nikitha1″#p76904

> “1883” “Vinod” id=”76261″ number=”11 @”Vinod”#p76261 ఈ మధ్యన వచ్చిన చాలా ప్రశ్నలు వక్రత్వం గురించి ఉన్నాయి అయితే దీని గురించి మేము ఒక article రాస్తము దాని నుంచి మీరు మీ యొక్క జాతకం లో గ్రహాల వక్రత్వాలను మరింత లోతుగా పరిశీలించవచ్చు

Related Discussions