ఒక వస్తువు పోతే KP లో ఎలా చూడాలి?

Sir oka vastuvu pothe KP lo ela chudali

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-05-2022 6:42 am

“1789” “Karthikeya” id=”57269″ number=”1 @”Karthikeya”#p57269 2, 6, 11 signify అయితే దొరుకుతుంది. 4, 8, 12 operate అయితే దొరకదు.

Horary లో రెండు కలిపి ఆపరేట్ అవుతునట్లు కనిపిస్తే జాగ్రత్తగా పరిశీలించి నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది.

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
04-05-2022 6:20 am

4,7 , 4,7,15

Sunell
Sunell(@Sunell)
09-05-2022 7:36 am

“1789” “Vinod” id=”57272″ number=”4 @”Vinod”#p57272 a house sub lord ni chudali… sir 4th sub lord aa ….…?

temp
temp(@temp)
28-05-2022 3:51 pm

2nd house sub is the main house for things, ornaments,food,gems etc..so u need to see main house as 2nd house sub lord

Vinod
Vinod
26-06-2022 6:05 am

“1789” “Sunell” id=”58597″ number=”7 @”Sunell”#p58597 2, 6, 11 houses ను పరిశీలించండి.

Related Discussions