ఒకే సమయం లో పుట్టిన వారి జీవితం ఎందుకు ఒకేలా ఉండదు?

Sir small doubt? society lo number of persons oke time ante same lagnam same grahastithi lo janmistaru kada mari valla lifes enduku change untundi sir. as per job, health,family, education,etc … …Chala different ga untundi kada how? sir plz clarify my doubt

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
25-05-2020 6:22 am

రాజు కొడుకు మరియు వ్యాపారి కొడుకు ఓకే సమయంలో జన్మించిరి కానీ వారి జీవన శైలీ ఓకే విధంగ ఉండదు ఎందుకనగా జ్యోతిష శాస్త్రం అనేది దేశ కాల మాన పరిస్థితుల బట్టి అన్వయించ వలనని చెప్పిరి .

రాజు కొడుకు తానున్న పరిస్థితి నుంచి ముందుకు జీవనం కొనసాగిస్తాడు

వ్యాపారి కొడుకు తానున్న పరిస్థితి నుంచి ముందుకు జీవనం కొనసాగిస్తాడు

Vinod
Vinod
25-05-2020 7:45 am

that ’ ‘ s the reason Nadi, D150 chart, KP astrology, western progressions will differentiate all.

Related Discussions