నాకు జాతకం నేర్పించండి

Jatakam rasedela kundali Telugu lo chappandi

నాకు జాతకం నేర్పించండి

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
10-08-2023 7:34 pm

మీరు RVA Software ఉపయోగించి జాతకం తయారు చేయవచ్చు ఈ వీడియోని చూడండి

RVA Software

ప్రస్తుతానికి మేము ఎవరికీ స్వయంగా జాతకం నేర్పించట్లేదు. మీరు యూట్యూబ్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. YouTube లోని వీడియోస్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి చూడండి. ep0, ep1 …etc ఈ విధంగా క్రమంగా ఉంటాయి.

అప్పటికి ఏదైనా ప్రశ్నలుంటే ఇక్కడ ఒక చర్చను ప్రారంభించండి

Related Discussions