మీ దగ్గర Vedic astrology మరియు KP పద్ధతి నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ✅

నేను మీ దగ్గర kp పద్ధతి మరియు vedik astrology నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను you tube లో కాకుండా మీరు పర్సనల్ గా క్లాస్ లు చెపుతారా ఒక వేళ చెపితే ఫీజు ఏంత తీసుకుంటారు. వివరాలు తెలుపగలరు.

Subscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA
07-02-2023 6:34 pm

ప్రస్తుతానికి మేము ఏ కోర్సును నడపటం లేదు. మీరు మా Youtube ఛానెల్‌ల నుండి ఆన్‌లైన్‌లో నేర్చుకోవచ్చు, మేము ఏదైనా కోర్సును ప్రారంభిస్తే మేము దానిని YouTube ద్వారా ప్రకటిస్తాము.

మీకు ఏవైనా అభ్యాస సందేహాలు ఉంటే, మీరు Forum లో కొత్త చర్చను ప్రారంభించవచ్చు.

అన్ని వీడియోలను ఒక క్రమంలో వీక్షించడానికి ఈ playlist చూడండి.

https://www.youtube.com/watch?v=4v0GGUghwyE&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

Related Discussions