లగ్న నక్షత్రం మరియూ చంద్ర నక్షత్రం ఆర్ విఏ ఆస్ట్రాలజీ సాఫ్ట్వేర్

అన్నీ చాలా చక్కగా తేలికభాషలో వివరిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు! లగ్న, చంద్ర నక్షత్రాల కోసం ఇక్కడ కామెంట్స్‌లో మీరు ఒకచోట ఆన్సర్ చేసినవిధంగా RVA Astrology web software లో చూస్తున్నాను. Name: Demo Default ; DOB=Today ’ ‘ s date; Time of birth = present time ఇచ్చి, Charts కింద వచ్చిన మొదటి రెండు Tables లో – లగ్న నక్షత్రం అంటే House ID 1 Star Lord మరియూ చంద్ర నక్షత్రం అంటే Planet చం యొక్క Star Lord తీసుకుంటున్నాను. కరెక్టే కదా? Thanks much once again!

8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
02-04-2020 7:57 am

2 tables unnai charts kinda. Planets table lo moon star and planets table to 1st house Bhava star consider it.

RaviKumarB
RaviKumarB
02-04-2020 7:58 am

1 Bhava star ante, House ID 1?
2 Moon star?.
Regards..

RaviKumarB
RaviKumarB
02-04-2020 7:58 am

Thank you very much for your time and the prompt response!

RaviKumarB
RaviKumarB
02-04-2020 7:58 am

Great.. This is very clear now … … Thank you for the help extended!

Related Discussions