లగ్న నక్షత్రం మరియూ చంద్ర నక్షత్రం ఆర్ విఏ ఆస్ట్రాలజీ సాఫ్ట్వేర్ ✅

అన్నీ చాలా చక్కగా తేలికభాషలో వివరిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు! లగ్న, చంద్ర నక్షత్రాల కోసం ఇక్కడ కామెంట్స్‌లో మీరు ఒకచోట ఆన్సర్ చేసినవిధంగా RVA Astrology web software లో చూస్తున్నాను. Name: Demo Default ; DOB=Today ’ ‘ s date; Time of birth = present time ఇచ్చి, Charts కింద వచ్చిన మొదటి రెండు Tables లో – లగ్న నక్షత్రం అంటే House ID 1 Star Lord మరియూ చంద్ర నక్షత్రం అంటే Planet చం యొక్క Star Lord తీసుకుంటున్నాను. కరెక్టే కదా? Thanks much once again!

Subscribe
Notify of
8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
02-04-2020 7:57 am

2 tables unnai charts kinda. Planets table lo moon star and planets table to 1st house Bhava star consider it.

Vinod
Vinod
02-04-2020 7:57 am

2 tables unnai charts kinda. Planets table lo moon star and planets table to 1st house Bhava star consider it.

RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 7:58 am

1 Bhava star ante, House ID 1?
2 Moon star?.
Regards..

RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 7:58 am

1 Bhava star ante, House ID 1?
2 Moon star?.
Regards..

RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 7:58 am

Thank you very much for your time and the prompt response!

RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 7:58 am

Thank you very much for your time and the prompt response!

RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 7:58 am

Great.. This is very clear now … … Thank you for the help extended!

RaviKumar1
RaviKumar1
02-04-2020 7:58 am

Great.. This is very clear now … … Thank you for the help extended!

Related Discussions