ఏ లగ్నానికి ఏ గ్రహాలు వక్రిస్తే బాగుంటుంది?

Konni lagnalaki planets retrograde aythe ne yogisthayi anaru. E lagnam ki e planet vakristhe manchido cheppandi. Anduku reasons kuda cheppagalaru

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
07-03-2022 7:24 am

“1025” “Jayasheel” id=”3498″ number=”1 @”Jayasheel”#p3498 answered

SIGbEoeKNZY

https://www.youtube.com/watch?v=SIGbEoeKNZY

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 11:43 am

2,7 , 2,7,15

Related Discussions