సంతాన విషయంలో లో 5, 11 స్థానాలు లగ్నం నుండా లేదా సహజ జాతక చక్రం లో తీసుకోవాలా? ✅

Fertility issues lo 5,11 sthaanalu ante rasi or langam nundi 5, 11 sthaanalu? Or simple ga Simha and kumba rasi chudala? Alage 7,8 fertility ki related sthaanalu papa grahala tho affect ayithe delay avthundi annaru..adi kuda birth chart lo rasi leda lagnam nunda or simply thula and vrushika rasulalo chudala?can u please explain?

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod

“1183” “Swethakumari” id=”4132″ number=”1 @”Swethakumari”#p4132 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

AI63H9hwVqQ https://www.youtube.com/watch?v=AI63H9hwVqQ https://www.youtube.com/watch?v=AI63H9hwVqQ

TeamRVA

2,7 , 2,7,15

Related Discussions