వక్రించిన గ్రహం వక్రత్వం లేని గ్రహం తో కలిసినప్పుడు ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి? ✅

ఓక రిట్రో గ్రహం..మాములు గ్రహం నక్షఃత లో ఉండి……..ఆ రెండు గ్రహాలు కల్సి ఉంటే రిట్రో ఎఫెక్ట్ నార్మల్ ఉన్న గ్రాహం కి కూడా వర్తిస్తుందా….?

అళా ఉండటం వల్ల రిట్రో ఎఫెక్ట్ ఏమైనా తగ్గుతుందా సర్ ????

రీసెంట్ వీడియోస్ లో నాకు ఈ డౌట్ వచ్చింది..ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్…

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
28-06-2022 6:08 am

“1562” “Haripriya” id=”43029″ number=”1 @”Haripriya”#p43029 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

tKHBWIEZT1o https://youtube.com/shorts/tKHBWIEZT1o https://youtube.com/shorts/tKHBWIEZT1o

TeamRVA
TeamRVA
30-06-2022 7:31 am

2,7,26 , 2,7,15,26

Related Discussions