శని లగ్నం లో ఉన్నవారు బ్లూ కలర్ వేసుకోవడం కలిసివస్తుందా?

Lagnam lo Shani unnavallu dark blue colour uniform veskodam kalisi vastunda

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
21-02-2022 11:18 am

2 , 1,7

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
21-02-2022 11:23 am

“1682” “NarasimhaRao” id=”46466″ number=”1 @”NarasimhaRao”#p46466 కలిసి రావడానికి రంగులకు సంబంధం లేదు అని మేము భావిస్తాము, కానీ మీరు గ్రహాల యొక్క రంగులు గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి

BkzS9ipBPtg” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

https://www.youtube.com/watch?v=BkzS9ipBPtg&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&index=5

Related Discussions