రాశి ని ఎలా కనుక్కోవడం? ✅

rashi ni ela kanukkovadam

t3QTJ6qTBZ8 https://www.youtube.com/watch?v=t3QTJ6qTBZ8 https://www.youtube.com/watch?v=t3QTJ6qTBZ8

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
23-05-2020 6:27 pm

జాతక చక్రం లో చంద్రుడు ఏ రాశి లో ఉంటే అదే రాశి

Jataka Chakram lo chandrudu ye rasi lo unte Ade rasi

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
24-05-2022 9:14 am

7,36 , 1,7,15

Related Discussions