కుజుడు శని శత్రు కదా మరి మకరరాశి ఉచ్ఛ స్థానం ఎందుకయింది తెలియట్లేదు

కుజుడు శని శత్రు కదా మరి మకరరాశి ఉచ్ఛ స్థానం ఎందుకయింది తెలియట్లేదు
KUJUDU SANI SATRUVU KADA MARI MAKARARASI UCHA STHANAM ENDUKAYINDI TELIYATAMLEDU

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
05-04-2020 5:06 am

We have explained it in this video

Related Discussions