కన్య లగ్నానికి గురు చంద్రులు చతుర్ధం లో యోగిస్తారా ?

Kendradipatyam pattina Guruvu Kanya lagnaniki papi avutharemo kadandi alantappudu sagittarius ai 4 th place lo unna Guruvu manchi phalitalu jathakudiki hamsa maha purusha yogam istara
Doshamu yogamu rendu oke jathakudiki istara

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-10-2020 10:23 am

“Guru kendradipatyam phalitalu”,”u0c15u0c28u0c4du0c2f u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c17u0c41u0c30u0c41 u0c1au0c02u0c26u0c4du0c30u0c41u0c32u0c41 u0c1au0c24u0c41u0c30u0c4du0c27u0c02 u0c32u0c4b u0c2fu0c4bu0c17u0c3fu0c38u0c4du0c24u0c3eu0c30u0c3e ?”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-10-2020 10:24 am

2,26,28,37 , 2,7,28

Vinod
Vinod
15-10-2020 10:29 am

సహజ శుభుడు మరియు ఉభయ కేంద్రాదిపతి అయిన గురువు ఆ లగ్నానికి పాపి అయిన చంద్రుడు తో కలవటం వల్ల – x – = + అయ్యి శుభ ఫలితాలు ఇస్తాడు కానీ జాతక చక్రం లోని మిగిలిన అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
19-07-2022 11:37 am

2,7,28 , 2,7,15,28

Related Discussions