కుజదోషం వున్నా గురువుతో కుజుడు కలసివుంటే దోషం వుంటుందా లేదా

కుజదోషం వున్నా గురువుతో కుజుడు కలసివుంటే దోషం వుంటుందా లేదా తెలుపగలరు

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
30-03-2021 10:06 am

“u0c15u0c41u0c1cu0c26u0c4bu0c37u0c02 “,”u0c15u0c41u0c1cu0c26u0c4bu0c37u0c02 u0c35u0c41u0c28u0c4du0c28u0c3e u0c17u0c41u0c30u0c41u0c35u0c41u0c24u0c4b u0c15u0c41u0c1cu0c41u0c21u0c41 u0c15u0c32u0c38u0c3fu0c35u0c41u0c02u0c1fu0c47 u0c26u0c4bu0c37u0c02 u0c35u0c41u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3e u0c32u0c47u0c26u0c3e”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
30-03-2021 10:06 am

1 , 2,7,28

Vinod
Vinod
30-03-2021 10:08 am

ఈ విషయం గురించి మేము తర్వాత వచ్చే Videos లో చర్చించాము దయచేసి తర్వాత Videos ల కోసం వేచి ఉండండి ఇంకా కొన్ని వారాలు మాత్రమే. RVA Telugu ep162 to ep181

Vinod
Vinod
15-07-2021 8:34 am

{“title”:”u0c26u0c4du0c35u0c3fu0c17u0c4du0c30u0c39, u0c24u0c4du0c30u0c3f u0c17u0c4du0c30u0c39 u0c15u0c32u0c2fu0c3fu0c15 u0c2bu0c32u0c3fu0c24u0c3eu0c32u0c41 u0c0eu0c32u0c3e u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c3eu0c32u0c3f?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/1130-“,”toNew”:true}

Related Discussions