లగ్నాత్ అష్టమంలో శని ఉంటే 30 సంవత్సరాలు దాటాక ఫలితాలు చెప్పాలా?

8th house lo saturn unte either navamsha or lagna … … .aa jathakuni ki predictions correct ga cheppali ante 30+ age Ravali ani vinannau … … ..edi nijamena sir … …

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
04-04-2021 7:50 pm

{“count”:1,”titles”: “Saturn and moon ” }

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-07-2021 8:18 am

“8th house “,”u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c24u0c4d u0c05u0c37u0c4du0c1fu0c2eu0c02u0c32u0c4b u0c36u0c28u0c3f u0c09u0c02u0c1fu0c47 30 u0c38u0c02u0c35u0c24u0c4du0c38u0c30u0c3eu0c32u0c41 u0c26u0c3eu0c1fu0c3eu0c15 u0c2bu0c32u0c3fu0c24u0c3eu0c32u0c41 u0c1au0c46u0c2au0c4du0c2au0c3eu0c32u0c3e?”

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
15-07-2021 8:19 am

2 , 2,7,26

Vinod
Vinod
15-07-2021 8:24 am

> “969” “Haripriya” id=”3340″ number=”1 @”Haripriya”#p3340 8th house lo saturn unte either navamsha or lagna….aa jathakuni ki predictions correct ga cheppali ante 30+ age Ravali ani vinannau…..edi nijamena sir

నేను ఈ విషయం ఇంకా వినలేదు.

“969” “Haripriya” id=”3341″ number=”2 @”Haripriya”#p3341 ఒక చిన్న గ్రహాల కలయిక తో జీవితం మొత్తాన్ని ఫలితాలు చెప్పడానికి వీలు పడదు. ప్రశ్నలు సందేహాలు ఎలా అడగాలి అనే వీడియో చూడగలరు. అలాగే మేము చేసిన Basics & Case Studies అన్నీ జాతక విశ్లేషణ ఎలా చేయాలనేది దానికోసమే. ఒకవేళ మీరు జ్యోతిష్యం నేర్చుకుంటున్నట్లయితే ep0 నుంచి అన్ని వీడియో చూడండి ఒక అవగాహన వస్తుంది.

UTvP8wwz9BM

https://www.youtube.com/watch?v=UTvP8wwz9BM

4v0GGUghwyE” list=”PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe

https://www.youtube.com/watch?v=4v0GGUghwyE&list=PLvmzzcGHiU3TfI5LO2G1JTHPmT3sZqJZe&index=1

Related Discussions