ఉపపాద లగ్నం

ఉపపాద లగ్నం లో కేతు ఉంటే రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటుంది,

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
10-12-2021 10:49 am

ఇది జైమిని కి సంబంధించినది నేను జైమిని నేర్చుకున్నప్పుడు చెప్తాను

Related Discussions