ఉపపాద లగ్నం

ఉపపాద లగ్నం లో కేతు ఉంటే రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటుంది,

Subscribe
Notify of
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA
Admin
10-12-2021 10:48 am

32 , 2

Vinod
Vinod
10-12-2021 10:49 am

“982” “Prasad9″ id=”3365” number=”1 @”Prasad9″#p3365 ఇది జైమిని కి సంబంధించినది నేను జైమిని నేర్చుకున్నప్పుడు చెప్తాను

Related Discussions