కృష్ణమూర్తి పద్ధతి మీద ఇంకొన్ని వీడియోస్ చేయండి

Inka konni videos cheyandi sir kp gurinchi

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
11-08-2021 6:32 pm

4 , 4,7,33

Vinod
Vinod
01-03-2022 5:55 am

“Plz made some more Kp videos”,”u0c15u0c43u0c37u0c4du0c23u0c2eu0c42u0c30u0c4du0c24u0c3f u0c2au0c26u0c4du0c27u0c24u0c3f u0c2eu0c40u0c26 u0c07u0c02u0c15u0c4au0c28u0c4du0c28u0c3f u0c35u0c40u0c21u0c3fu0c2fu0c4bu0c38u0c4d u0c1au0c47u0c2fu0c02u0c21u0c3f”

Vinod
Vinod
01-03-2022 5:58 am

“988” “Satyavani” id=”3375″ number=”1 @”Satyavani”#p3375 KP మీద already వీడియోస్ చేశాము అలాగే case studies లో కూడా KP base చేసి prediction చేయడం జరిగింది దయచేసి గమనించండి. మీకు ఏ topic మీద కావాలో కూడా చెప్పండి.

Related Discussions