కుజుడు మకరంలో ఉచ్చ అని, కటకటకం లో నీచ అని ఎలా చెప్పారు?

Kujudu makram lo vuchha ani ,katkatakam lo necha ani ela chepparu..

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
07-06-2020 8:01 am

There are lot rules in Astrology none of them are explained logically. It was mentioned in brihathpara horashasthra book written by పరాశర మహర్షి.

Related Discussions