జ్యోతిష్యం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎలా ప్రారంభించాలి?

నా పేరు అప్పారావు శర్మ నేను మొట్టమొదటి నుంచి జ్యోతిష్యం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎలా ప్రారంభించాలి మీరు చెప్తే ఆ విధంగా నేను నేర్చుకుంటాను. ఒక మనవి సమాధానం తెలుగులో పంపగలరు

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
25-06-2020 4:50 pm

start from ep0 , ep1 , ep2 ..etc follow this playlist

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
25-06-2020 4:52 pm

ఒక మనవి సమాధానం తెలుగులో పంపగలరు

ep0, ep1, ep2 నుండి ప్రారంభించండి .. ఈ ప్లేజాబితాను అనుసరించండి

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
27-06-2020 5:28 pm

Upto ep157

Related Discussions