గ్రహాల 0 degrees ఎలా తెలుసుకోవడం?

lagnam gurunchi meeru cheppindi chala bagundi sir, but grahala 0 degree yela telsukovdam?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 6:08 pm

Horoscope generate cheste grahasputam lo kanipistai, Use RVA Software

RVA Software

Related Discussions