ఉభయ కేంద్రాధిపత్య గ్రహం దుస్థానాల్లో యోగిస్తాయ? ✅

Sir, ఉభయ కెందరాధి పత్యం వున్న గ్రహాలు దుస్తానాల్లో వున్న అవి శుభఫలితాలు ఇస్తాయి అని అన్నారు కదా… మరి మకర లగ్నానికి గురువు ధనస్సు లో 12th house వుంటే శుభఫలితాలు ఇవ్వగలద .12th house results ఏ ఎక్కువ వుంటాయా??

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
27-06-2022 10:09 am

“1179” “MadhuD” id=”4127″ number=”1 @”MadhuD”#p4127 మీ ప్రశ్నకు నేను ఈ వీడియోలో సమాధానం చెప్పాను

EKwMT3DjxyI

https://www.youtube.com/watch?v=EKwMT3DjxyI

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
30-06-2022 7:31 am

2,7,37 , 2,7,15,37

Related Discussions