చంద్రుడు ఏ house లో ఉంటే అదే కదా సర్ 1st house?

Sir birth chart lo … … chandrudu a house lo unte ade kada sir first house … … .?

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
09-04-2021 10:36 am

2,37 , 2,7,37

Vinod
Vinod
09-04-2021 10:37 am

లగ్నం అంటే ఏంటి ?

Rama_
Rama_(@Rama_)
09-04-2021 10:48 am

“975” “Sahari” id=”3354″ number=”1″ “Sahari @Sahari#3354 chandrudu ye house lo unte ade janma rasi ye nakshatram lo unte ade birth star.

Sunell
Sunell(@Sunell)
10-04-2021 6:21 am

“975” “Sahari” id=”3354″ number=”1″ “Sahari @Sahari#3354 kaadhu. oka manishi puttinappudu, aa timelo puttina pradheshaniki thoorpu dhikkuna vudhainche raasini lagnam antaaru … … . birth chart lo ”ల or asc or 1 or romanletters lo one simble gaani vuntundhi … … .. adhi lagnam 1st house

Related Discussions