శని 2nd లో ఉంటే speculations కి మంచిదేనా?

dhanurlagnamki shani paapi kadha sir, mari shani second house unte speculationski machidhenaa sir

Subscribe
Notify of
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA

1,2,44 , 2,7

Vinod

ఏ ఏ లగ్నలకి ద్వితీయ అధిపతి శుబుడు?

Sunell

Vrushabam, karkatakam, kanya, vruschikam, makaram, meenam,
Maybe thula kendradipatyam vunna sahaja paapi kaabatti, kujudu subudu

Related Discussions