శని 2nd లో ఉంటే speculations కి మంచిదేనా?

dhanurlagnamki shani paapi kadha sir, mari shani second house unte speculationski machidhenaa sir

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
23-11-2020 4:28 pm

1,2,44 , 2,7

Vinod
Vinod
23-11-2020 4:31 pm

ఏ ఏ లగ్నలకి ద్వితీయ అధిపతి శుబుడు?

Sunell
Sunell(@Sunell)
24-11-2020 10:38 am

Vrushabam, karkatakam, kanya, vruschikam, makaram, meenam,
Maybe thula kendradipatyam vunna sahaja paapi kaabatti, kujudu subudu

Related Discussions