Glossary

What is lagna Kendra adhipathi and Kona adhipathi?? ✅

Answered Glossary
4 BEHAPPY 8 months ago

ఉభయ కేంద్రాధిపతి దోషం అంటే ఏమిటి?

Telugu Glossary
1 GuestUser 9 months ago

ఊర్ధ్వము అంటే పైకి, అధో అనగా కిందికి అని అర్దం

Telugu Videos Glossary
1 GuestUser 10 months ago

what are vyaya, labha, bhagya, maraka, badhaka sthanas ? ✅

Glossary Telugu Answered
3 Koundinya 3 years ago

Chandra Nakshathra means langma? ✅

Telugu Answered Glossary
4 GuestUser 3 years ago

MAA means which planet ? ✅

Telugu Answered Glossary
4 GuestUser 3 years ago

గురు గ్రహం ఏ కులం ? ✅

Answered Glossary Telugu
6 GuestUser 3 years ago

what is mean by Rajya Sthana ? ✅

Telugu Answered Glossary
4 GuestUser 3 years ago

Kshena chandhrudu means ? ✅

Telugu Answered Glossary
4 GuestUser 3 years ago

Most used Astrology words in Telugu

Telugu Glossary
0 Vinod 3 years ago

Zodiac Signs Names in Telugu ? Astrology ✅

Telugu Answered Glossary
4 GuestUser 3 years ago

Planet names in Telugu ? Astrology ✅

Telugu Answered Glossary
4 GuestUser 3 years ago

what is mean by Konasthana? ✅

Answered Glossary
4 GuestUser 3 years ago

what is mean by Maraka sthana? ✅

Answered Glossary
4 GuestUser 3 years ago

what is mean by Kendradhipatya? ✅

Answered Glossary
4 GuestUser 3 years ago

what is mean by Konadipatya? ✅

Answered Glossary
4 GuestUser 3 years ago