Glossary

What is lagna Kendra adhipathi and Kona adhipathi??

Answered Glossary
4 BEHAPPY 1 year ago

ఉభయ కేంద్రాధిపతి దోషం అంటే ఏమిటి?

Telugu Glossary
1 GuestUser 2 years ago

ఊర్ధ్వము అంటే పైకి, అధో అనగా కిందికి అని అర్దం

Telugu Videos Glossary
1 GuestUser 2 years ago

what are vyaya, labha, bhagya, maraka, badhaka sthanas ?

Telugu Answered Glossary
3 Koundinya 3 years ago

ఉచ్చ నీచ స్థానాలు అంటే ఏంటి?

Telugu Answered Glossary
1 GuestUser 3 years ago

అంతర్దశ ఏమిటీ, ఎలా తెల్సుకోవడమో వివరణ?

Telugu Answered Glossary
1 GuestUser 3 years ago

Chandra nakshathra means lagnam?

Telugu Answered Glossary
1 GuestUser 3 years ago

అస్తంగత్వం అనగా ఏమిటి?

Answered Glossary Telugu
1 GuestUser 3 years ago

“మా” అంటే ఏ గ్రహం?

Telugu Answered Glossary
1 GuestUser 4 years ago

గురు గ్రహం ఏ కులం ?

Telugu Answered Glossary
6 GuestUser 4 years ago

What is mean by Rajya Sthana?

Telugu Answered Glossary
1 GuestUser 4 years ago

Kshena chandhrudu means?

Telugu Answered Glossary
1 GuestUser 4 years ago

Most used Astrology words in Telugu

Telugu Glossary
0 Vinod 4 years ago

Zodiac Signs Names in Telugu? Astrology

Telugu Answered Glossary
1 GuestUser 4 years ago

Planet names in Telugu? Astrology

Telugu Answered Glossary
1 GuestUser 4 years ago

What is mean by Konasthana?

Glossary Answered
1 GuestUser 4 years ago

what is mean by Maraka sthana?

Answered Glossary
1 GuestUser 4 years ago

What is mean by Kendradhipatya?

Answered Glossary
1 GuestUser 4 years ago

what is mean by Konadipatya?

Answered Glossary
1 GuestUser 4 years ago